Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020 / DN-1-2020
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Wniosek o wydanie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości
WN-125
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
UL
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o zwolnienie gruntów z podatku rolnego oraz udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
WN-118
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę
WN-99
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku
WN-277
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
WN-13
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
WN-157
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza
WN-123
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Pismo ogólne
WN-76
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: